Ogłoszenie

dodane 8 grudnia 2017 przez admin

W związku z podjętą informacją z Państwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego w Kielcach, stwierdzającą przydatność do spożycia wody
podawanej z ujęcia Piekoszów II.
Odwołany zostaje zakaz używania wody do celów spożywczych dla mieszkańców
miejscowości Piekoszów zaopatrywanych z ujęcia Piekoszów II.

Informacja dotyczy nieruchomości znajdujących się przy ulicach:
Czarnowska, Częstochowska od nr 22A do torów w stronę Jaworzni,
Jarzębinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kolejowa od nr 29
do stacji PKP, Lipowa, Ogrodowa, Pogodna, Reja, Sienkiewicza, Sikorskiego,
Słoneczna, Wiosenna, Witosa Widokowa, Zgody, Żeromskiego, Chęcińska,
Poziomkowa, Brzoskwiniowa, Jagodowa, Agrestowa, Wspólna.

Za uciążliwości związane z podjętymi czynnościami polegającymi na dezynfekcji
i płukaniu sieci usługobiorców przepraszamy.

Decyzja 08.12.2017r  Pobierz

Prezes Zarządu
Jerzy Wijas

Informacja

dodane 7 grudnia 2017 przez admin

INFORMACJA O ODWOŁANIU SKAŻENIA WODY BAKTERIĄ Z GRUPY COLI NA SIECI
ZASILANEJ Z UJĘCIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE ZAKŁADU MIEDZIANKA

Informujemy mieszkańców sołectw Skałka, Bławatków, Lesica, Zajączków,
Wesoła, Gałęzice, że w ślad za decyzją Państwowego Powiatowego Ispektora
Sanitarnego w Kielcach nr. SE la – 4261 /468 /17 w sprawie stwierdzenia
przydatności wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu odwołany zostaje
zakaz używania wody do celów spożywczych.
Pobierz

Prezes Zarządu
Jerzy Wijas

Informacja

dodane 6 grudnia 2017 przez admin

Informacja dla mieszkańców miejscowości Piekoszów zaopatrywanych w
wodę z ujęcia Piekoszów II.
Punkt wydawania wody w siedzibie Spółki ul. Czarnowska 54 A czynny
codziennie do godz. 18-tej dodatkowo dziś i jutro po godz. 16-tej
wozami osp będzie dostarczona woda do celów bytowych.Natomiast w dniu
jutrzejszym ok godz. 9 tej rozpoczniemy akcję rozwożenia wody bezpośrednio
do nieruchomości.
Jednocześnie informuję, że przystąpiliśmy do czynności związanych z dezynfekcją
sieci (chlorowanie) i w związku z tym prosimy o niepobieranie wody z sieci
wodociągowej do celów spożywczych.
W dniu jutrzejszym pobrane zostaną próbki wody bezpośrednio z ujęcia oraz z sieci
i dostarczone do laboratorium WSSE w Kielcach.
O wynikach badań oraz podjętych, kolejnych działaniach poinformuję Państwa
w następnych komunikatach.

Prezes Zarządu
Jerzy Wijas

Informacja

dodane 6 grudnia 2017 przez admin

W związku z pojawieniem się bakterii z grupy coli w próbce wody
pobranej sieci zasilanej z ujęcia Piekoszów II. Wprowadzony zostaje
zakaz używania wody do celów spożywczych dla mieszkańców miejscowości
Piekoszów zaopatrywanych z ujęcia Piekoszów II.
Informacja dotyczy nieruchomości znajdujących się przy ulicach:
Czarnowska, Częstochowska od nr 22A do torów w stronę Jaworzni,
Jarzębinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kolejowa od nr 29
do stacji PKP, Lipowa, Ogrodowa, Pogodna, Reja, Sienkiewicza, Sikorskiego,
Słoneczna, Wiosenna, Witosa Widokowa, Zgody, Żeromskiego, Chęcińska,
Poziomkowa, Brzoskwiniowa, Jagodowa, Agrestowa, Wspólna.
Woda w butelkach dla w/w mieszkańców będzie dostępna w punkcie znajdującym
się w budynku ZUK przy ulicy Czarnowskiej 54a w Piekoszowie (na hali).
Osoby zgłaszające się po wodę butelkowaną prosimy o zabranie ze sobą dokumentu
potwierdzającego tożsamość.

Prezes Zarządu
Jerzy Wijas