ZAPYTANIE OFERTOWE

dodane 26 sierpnia 2016 przez admin

	Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na:
- wykonanie remontu kapitalnego stopnia sprężającego dmuchawy  firmy SPOMAX model DR114T.
- przeprowadzenie przeglądu technicznego dmuchaw na obiekcie oczyszczalni - 3 szt. 

Prosimy o przedstawienie sposobu realizacji zamówienia  oraz warunków płatności.

Oferty należy przesłać na adres biuro@zukpiekoszow.pl do dnia 09.09.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dodane 26 sierpnia 2016 przez admin

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na dostawę taśm filtracyjnych do prasy osadu na oczyszczalni ścieków.
Wymiary taśm:
- 1,0 m x 9,45 m
- 1,0 m x 6,25 m.

Prosimy o przedstawienie sposobu realizacji zamówienia  oraz warunków płatności.

Oferty należy przesłać na adres biuro@zukpiekoszow.pl do dnia 09.09.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dodane 22 sierpnia 2016 przez admin

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o.  zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na wywóz i utylizację odpadów z oczyszczalni ścieków
w Piekoszowie o kodach:

- 19 08 01 – skratki
- 19 08 02 – zawartość piaskowników

Usługę należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
Prosimy o przedstawienie sposobu realizacji zamówienia  oraz warunków płatności.

Oferty należy przesłać na adres biuro@zukpiekoszow.pl do dnia 31.08.2016r.

INFORMACJA

dodane 3 sierpnia 2016 przez admin

W związku z rozbudową sieci wodociągowej dnia 03.08.2016 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach Zajączków i Wesoła.
Za utrudnienia przepraszamy.