dodane 9 października 2018 przez admin

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje,
że w dniu 09.10.2018r. w godzinach 9.00 -14.00 ,w związku z awarią na sieci
mogą wystąpić przerwy w dostawie wody .

Informacja dotyczy mieszkańców miejscowości:
Rykoszyn, Łosień, Łosienek, Łubno, Jeżynów, Lasek.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Informacja

dodane 27 września 2018 przez admin

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o., po otrzymaniu informacji
z firmy Nordkalk Sp. z o. o. Zakład  w Miedziance o planowanych pracach remontowych
w hydroforni, informuje mieszkańców miejscowości: Zajączków, Wierna Rzeka, Bławatków,
Młynki, Gałęzice, Lesica, Wesoła, Skałka, że w dniach 27.09.2018, 28.09.2018 i 01.10.2018r.
mogą wystąpić przerwy w dostawie wody nie przekraczające trzech godzin na dobę.

Informacja

dodane 25 września 2018 przez admin

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje, że w dniu
27.09.2018r. w godzinach 8.00 -12.00 w związku z pracami na sieci
wodociągowej mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla miejscowości:
Brynica

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Informacja

dodane 24 września 2018 przez admin

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach stwierdza od dnia 22.09.2018r.

- Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych wodociągu
Nordkalk Sp. z o.o. Zakładu w Miedziance w zakresie baterii grupy coli przez 30 dni.
Dopuszczalna wartość bakterii grupy coli na jaką przyznano warunkową przydatność wody do spożycia,
powinna wynosić <10jtk/100ml, przy jednoczesnym braku bakterii Escherichia coli i enterokoków.

-Wygaśnięcie decyzji z dnia 19.09.2018r, Nr SE Ia- 4261/360/18

Decyzja 24.09.2018r