Informacja

dodane 23 kwietnia 2018 przez admin

W związku z planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej
dnia 24.04.2018r w godz 08.00-18.00 oraz 25.04.2018 w godz 09.00-14.00
mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla miejscowości: Piekoszów
Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

dodane 23 kwietnia 2018 przez admin

W związku z planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej
dnia 24.04.2018r w godz 08.00-10.00 oraz 25.04.2018 w godz 12.00-15.00
mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla miejscowości:
Wincentów, Zręby, Micigózd ulice: Południowa, Spacerowa, Spokojna
Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

dodane 23 kwietnia 2018 przez admin

W związku z awarią na sieci wodociągowej dnia 23.04.2018r w godz 10.00-16.00
mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  dla miejscowości:
Rykoszyn, Łubno, Łosień, Łosienek, Jeżynów, Lasek
Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dodane 20 kwietnia 2018 przez admin

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o.:
Budowa rurociągu grawitacyjnego oczyszczonych ścieków komunalnych do cieku A (BABIA)
(Pobierz ogłoszenie o zamówieniu)

KS-czI-WŚ_D15-ter_PKP-zam_p01-4111
KS-czI-WŚ_D15-ter_PKP-zam_p42-8921
KS-czII-WŚ_D16-ter_PKP-zam_p01-3011
KS-czII-WŚ_D16-ter_PKP-zam_p31-6011
KS-czII-WŚ_D16-ter_PKP-zam_p61-9011

Przedmiar Piekoszów do WFOŚiGW

SIWZ

STWiOR Piekoszów kanał

Załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji

Załącznik nr 2 istotne_postanowienia

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu

Załącznik nr_4_oswiadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Wykaz_osob

Załącznik nr 7  Wzór umowy

Załącznik nr 8 Wykaz_robót

Załącznik nr 11 oswiadczenie-o-niezaleganiu