RODO

Inspektor Danych Osobowych:
Dariusz Padała
Kontakt:
inspektor@cbi24.pl


Klauzula informacyjna monitoring ZUK
Klauzula informacyjna -przepis prawa ZUK
Klauzula informacyjna -przesłanka umowy ZUK