O zakładzie

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piekoszowie przy ul. Czarnowskiej 54A, został powołany Uchwałą Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXI/130/2008 z dnia 12 marca 2008 r. poprzez likwidację komunalnego zakładu budżetowego.

Zakład prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Głównymi zadaniami Spółki jest między innymi:

  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • budowa wodociągów i kanalizacji,

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30