Oczyszczalnia

Oczyszczalnia w Piekoszowie jest mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków pracującą w oparciu o osad czynny. Usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków odbywa się w sekwencyjnym reaktorze biologicznym (SBR) typu „Hydrocentrum”. Instalacja zaprojektowana została dla ścieków socjalno-bytowych w ilości Qdśr=2050 m3/d.

W chwili obecnej trwają starania o uzyskanie pozwolenia na modernizację części mechanicznej oczyszczalni ścieków. Opracowano dokumentację techniczną, która zakłada wybudowanie zbiornika retencyjno-uśredniającego o pojemności ok. 1500 m3, pozwalającego na równomierne, porcjowe dozowanie ścieków w ciągu doby  do reaktora oczyszczalni. Modernizacji podlegać będzie przepompownia ścieków, część mechaniczna oczyszczalni (wyłapywanie większych zanieczyszczeń oraz części mineralnych – piasku) oraz punkt odbioru ścieków dowożonych.

Dyżur całodobowy oczyszczalni ścieków pod numerem tel. 698 512 680

oczyszczalnia oczyszczalnia
oczyszczalnia oczyszczalnia

 

Nowy zestaw hydroforowy z pompą głębinową

 

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. zakupił i zamontował na ujęciu wody Piekoszów II (Bracia Kasprzak) nowy zestaw hydroforowy składający się z trzech pomp firmy EBARA typ EVMG. Zestaw wyposażony jest w kolektory ssawny i tłoczny wykonane z stali nierdzewnej, płytę montażową ze stali nierdzewnej, zawory odcinające po obu stronach pomp, zawory zwrotne po stronie tłocznej, wyłącznik suchobiegu, manometry na każdym kolektorze i szafkę sterowniczą z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Zestaw hydroforowy wyposażony jest w rozbudowany układ sterowania. Wydajność pomp będzie regulowana płynnie poprzez przemienniki częstotliwości, utrzymując zadane ciśnienie w sieci niezależnie od rozbioru wody.

Wydajność pomp dobrano w taki sposób, aby pracowała jedna pompa. Druga pompa będzie się automatycznie załączała podczas dziennych szczytowych rozbiorów. Trzecia pompa będzie sprawowała dwie funkcje; pierwsza to tzw. rezerwa pożarowa, – czyli uruchamia się przy bardzo dużych rozbiorach wody, druga funkcja to rezerwa dwóch pierwszych pomp. Aby wydłużyć żywotność urządzeń, pompy będą się automatycznie zamieniały priorytetami włączeń, co 48 godzin, ustawiając tak, aby jako pierwsza załączała się pompa z mniejszą ilością przepracowanych godzin. Ilość załączeń oraz godzinowe liczniki pracy pomp będą dostępne na wyświetlaczu sterownika. Zastosowanie przemienników częstotliwości umożliwia znaczne oszczędności energii, eliminację uderzeń hydraulicznych oraz przeciążeń sieci elektrycznej powodowanej uruchamianiem pomp na sztywno. Sterownik będzie również obsługiwał pracę ujęcia głębinowego.

Zestaw jest wyposażony w układ do zdalnej komunikacji z wykorzystaniem istniejących operatorów sieci telefonii komórkowej GSM. Dzięki czemu będzie możliwy zdalny odczyt wszystkich w/w parametrów zestawu hydroforowego. Układ jest w pełni przygotowany od współpracy ze zdalnym systemem nadrzędnym wizualizacji pracy urządzeń SCADA.

Zakupiona został również nowa pompa głębinowa o mocy 7,5 kW. Zastąpiła dotychczasową starą pompę, której moc wynosiła 22 kW. Całe przedsięwzięcie o wartości 93 126 zł brutto sfinansowane zostało ze środków własnych Zakładu.

Nowy zestaw hydroforowy z pompą głębinową pozwoli na zapewnienie mieszkańcom Piekoszowa równomiernego strumienia wody oraz stabilizację ciśnienia w sieci wodociągowej.

GALERIA

(kliknij zdjęcie by powiększyć)

Nowy zestaw hydroforowy   Nowy zestaw hydroforowy   Nowy zestaw hydroforowy

Nowy zestaw hydroforowy   Nowy zestaw hydroforowy