Usługi

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie oferuje wykonie USŁUG w zakresie:

 • Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 • Wykonanie projektu sieci wod – kan,
 • Wykonanie projektu przyłączy wod – kan,
 • pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentacji i pozwoleń,
 • budowa wodociągów i kanalizacji,
 • budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych,
 • udrażnianie sieci kanalizacyjnej,
 • usługi transportowe (wywrotka, bus dostawczy, hakowiec)
 • usługi koparko – ładowarką
 • Transport i wynajem poj.
  Cennik usług